Projekt

Aktuella projekt

Många projekt är på gång där de större är ny detaljplan för Måns Olsområdet, färdigställande av Söderstedts torp, lansering av hemsida och undersökning av nya historiska fynd i sjön Långforsen samt området mellan utvärdshuset och kägelbanan.

Boulebanan

Boulebanan

Måns Ols Sällskapet anlagt en boulebana i anslutning till Engelska parken. I anslutning till detta arbete har också Engelska parken fått en ansiktslyftning.
Bryggan

Bryggan

Måns Ols Sällskapet har i dialog med Sala Kommun låtit uppföra en flytbrygga och en gångbro mellan Måns Ols badbryggor och Utvärdshuset.
Gångbron

Gångbron

Måns Ols Sällskapet har finansierat och beställt en gångbro över Grissbachs kanal i dialog med Sala Kommun.
Skötselplan

Skötselplan

Efter en tid där skötseln av området försämrats eftersom gränsdragningar i ansvarsfrågan varit oklar påbörjades en diskussion i sällskapet hur en skötselplan skulle kunna sjösättas.
Söderstedts

Söderstedts

Fredrik Söderstedts torp är den äldsta kvarvarande byggnaden i Måns Olsområdet och byggdes i början 1900-talet.
Segelekan

Segelekan

Segelekan Projektet utfört i Sala Stadsutvecklingsförening 2008 Segelekan fanns vid Måns Ols i slutet av ...
Kallbadhuset

Kallbadhuset

Med stort lokalt engagemang, många sponsorer och ideella krafter återinvigdes kallbadhuset under stort pompa och ståt sommaren 2011.
Utvärdshuset

Utvärdshuset

Idag är utvärdshuset en restaurang som erbjuder vällagad mat med närodlade råvaror. Det nya utvärdshuset ersatte 1960 det gamla utvärdshuset från 1791.
Kägelbanan

Kägelbanan

Att bygga upp kägelbanan igen försvårades av att inga ritningar fanns att tillgå. Exteriören var relativt enkel att återskapa då många fotografier fanns från tiden innan det revs 1970.

Ett särskilt tack till våran huvudsponsor