Brygga

Klart 2017

Måns Ols Sällskapet har i dialog med Sala Kommun låtit uppföra en flytbrygga och en gångbro mellan Måns Ols badbryggor och Utvärdshuset.

Flytbrygga och en gångbro mellan Måns Ols badbryggor och Utvärdshuset

Placering av ny brygga

Uppbyggnad av gångbro

Flytbryggan anländer Måns Ols

Vill du vara med och bidra?