Kägelbanan

Projektet utfört i Sala Stadsutvecklingsförening 2003

1999-2005

Den gamla kägelbanan vid Måns Ols har varit ett av de mest karakteristiska inslagen i miljön. Här spelade man kägel vid sekelskiftet 1900 och kanske tidigare än så. Flera olika banor har funnits här, den nuvarande återfinns på en karta från 1855. Större delen av Kägelbanan revs 1970 men har återuppbyggts och invigdes 2003.

Jämfört med bowling har kägelspel andra regler och kloten saknar hål för fingrarna.

Kägelbanan där man spelar kägel på Måns Ols

Måns Ols Kägelbana

BESKRIVNING

Att bygga upp kägelbanan igen försvårades av att inga ritningar fanns att tillgå. Exteriören var relativt enkel att återskapa då många fotografier fanns från tiden innan det revs 1970. Interiören däremot var en annan historia, här fick man gå på ögonvittnen, andra liknande kägelbanor samt viss yrkesfrihet från inblandade snickare. Det så kallade reshuset stod kvar och där fanns byggnadsdetaljer som kunde återupprepas i den nyare delen.

PROCESSEN

5

Förfrågan om intresse förelåg att bygga upp Kägelbanan

5

Eftersökande av ritningar från gamla kägelbanan

5

Tomtgränser reglerades

5

Färdigställande av kägelbanan

RESULTATET

Projektet utfördes 2003 där Sala stadsutveckling köpte reshuset och reglerade tomtgränserna för byggnaden. Många sponsorer deltog i projektet där framförallt kanske Catrinelunds såg skall nämnas då de bidrog med mycket material. Vid kägelbanans färdigställande bildades en kägelförening vilken banan överläts till 2005. De underhåller och sköter banan, har många aktiva samt spelar en gång i veckan.

TACK TILL VÅRA SPONSORER

Vill du prova kägel?

Måns Ols Kägelsällskap