Skötselplan

Av kommunal mark i Måns Ols-området.

Klart 2017 

Efter en tid där skötseln av området försämrats för gränsdragningar i ansvarsfrågan varit oklar påbörjades en diskussion i sällskapet hur en skötselplan skulle kunna sjösättas. Diskussionen togs upp med kommunstyrelsen och i samspråk med dem utarbetades en skötselplan för att säkerställa att området bevaras, sköts och utvecklas.

Kommunstyrelsens förvaltning antog januari 2017 en skötselplan för området Måns Ols. Detta skötselområde sträcker sig från Sandvikenbadet till strax förbi kägelbanan samt från vattenlinjen till Måns Olsvägen.

Måns Ols-området

Vill du vara med och bidra?