Kallbadhuset

Byggt efter orginalritningar från 1938

Klart 2011

Kallbadhuset är en kopia av det badhus som uppfördes på platsen 1938 och revs 1983. Med stort lokalt engagemang, många sponsorer och ideella krafter återinvigdes kallbadhuset under stort pompa och ståt sommaren 2011.

Montage av de sista detaljerna

TACK TILL VÅRA SPONSORER