Måns Olsområdets historik

Kort historik över Måns Olsområdet

Måns Ols Sällskapet arbetar med förändring och utveckling av Måns Olsområdet. Utgångspunkten är att förändringarna skall ske ur ett historiskt/kulturellt perspektiv. Detta beroende på att området har en gammal historia, bl.a. starkt förknippad med silvergruvan och tidigt ett omtyckt utflyktsmål. Dokumentation av områdets historik är därför en viktig del av sällskapets arbete.  Nedan visas en kort sammanfattning av utvalda delar av områdets historik.

Måns Olsson

Måns Olsson

Historien om: Måns Olsson-Ruwall   Dammvaktaren Måns Olsson, upphovsmannen till områdets namn, har liksom i ...