Boulebana

Klart 2016

Måns Ols Sällskapet anlagt en boulebana mellan badområdet och Måns Ols Utvärdshus.

I anslutning till detta arbete har också parken mellan boulebanan och Grissbach kanal fått en ansiktslyftning. Parken har röjts från sly och öppnats upp. En ny gång har dragits genom parken och nya bänkar har ställts ut utefter gången.

Det är fritt att använda boulebanan. Har ni inte egna klot finns det både i kiosken vid badet och i Måns Ols Utvärdshus. Klot lånas utan kostnad. ID-kort lämnas i pant.

Boulebanan placerad i anslutning till Engelska parken

TACK

Ett extra stort tack till Gärdsbo Gräv & Maskin och MLT AB som bidrog med grävarbeten och stora mängder material till uppbyggandet av Boulebanan.

Vill du vara med och bidra?