Gångbro över Grissbach kanal 

Klart 2017 

Måns Ols Sällskapet har finansierat och beställt en gångbro över  Grissbachs kanal i dialog med Sala Kommun. Gångbron ger en bättre tillgänglighet från Gröna gången till boulebanan samt på sikt även från den nedre bilparkeringen upp till badplatsen.

Gångbron har getts samma arkitektur som Salas övriga vita broar. Bron vilar på betongplattor som placerats i vallens övre vegetationslager för att inte påverka kanalens moränlager.

Gångbro över Grissbach kanal

Placering av gångbron över Grissbach kanal

Vill du vara med och bidra?