Söderstedts torp

Pågående

Fredrik Söderstedts torp är den äldsta kvarvarande byggnaden i Måns Olsområdet och byggdes i början 1900-talet.  På initativ av Måns Ols Sällkapet har Sala kommun renoverat Söderstedts torp och återställt det till dess ursprungliga utseende. Måns Ols Sällskapet har, med sin kunskap om Måns Olsområdet och dess historik, varit med och påverkat materialval och utformning. 

Söderstedts torp före renovering

Söderstedts torp efter renovering

Bakgrund

Under det arbete som framskridit angående Måns Olsbadets förändring och utveckling hade röster höjts för en rivning av Strömstedts torp. Orsaken var den dåliga status som de två husen uppvisade. Att taket under den senare tiden även hade brunnit gjorde det knappast bättre ur bevarandesynpunkt.

Men Strömstedts torp har trots allt ansetts så bevarandevärt att man Q-märkt det. Att genomföra en rivning rimmade därför väldigt illa med de värderingar som tidigt grundlades när Stadsutvecklingsföreningen kom att intressera sig för Måns Ols och dess framtida utveckling. Man fastslog då nämligen att den historiska bakgrunden vid området kontra silvergruvan skulle utgöra en självklar värdegrund. Att Strömstedts torp (förutom den lilla del som ingår i den rekonstruerade kägelbanan) är platsens äldsta byggnad betyder också en hel del.

Argument för att bevara Strömstedts torp:

1: Byggnaderna är Q-märkta.

2: Området har en lång och obruten bebyggelsekontinuitet med Strömstedts torp som den sista representanten i raden.

3: En av de äldre byggnaderna vid Måns Ols.

4: En visuell koppling till gruvarbetarna och silvergruvan.

5: Den historiska värdegrunden för Måns Ols-området.

Inomhus

Den lilla stugan speglar många människors villkor på 1910‐talet. Ett kök med vedspis och en kammare med järnkamin var de faciliteter som fanns – och krävdes. Vatten och avlopp samt elektricitet var förbehållet välbärgade stadsbor.
Det ursprungliga huset var som sagt litet, ungefär 3,3×6,3 meter, och innehöll ett kök och en sidokammare. Planlösningen var vanlig för enkla torp och fiskareboställen. Någon gång har man gjort en tillbyggnad längs hela framsidan och i det närmaste fördubblat bostadsytan. Troligen har det här varit en öppen veranda, som man senare omvandlat till bostadsrum.

Vid renoveringen till ursprungligt utseende har tillbyggnaden tagits bort och innerväggen mellan kök och kammare återskapats för att visa hur man bodde på den här tiden.

Tidstypisk tapet och färgsättning

Trädgård

Syftet är att återställa en traditionell gammaldags gårdsstruktur vid Söderstedts torp i anslutning till Kallbadhuset och övrig miljö vid och kring Måns Ols.

Då caféet är klart i det planerade servicehuset kan trädgården utanför torpet komma att användas som en utökad fikaplats.

Strömstedts trädgård på 1950-talet

Vill du vara med och bidra?