Måns Ols Utvärdshus

Projektet utfört i Sala Stadsutvecklingsförening

1999-2001

Utvärdshuset har sedan år 2002 genomgått stora förändringar med ny regi, ombyggnation och upprustning.

Idag är det en restaurang som erbjuder vällagad mat med närodlade råvaror. Det nya utvärdshuset ersatte 1960 det gamla utvärdshuset från 1791.

Måns Ols Utvärdshus

BESKRIVNING

Sedan 1922 hade rörelsen här bedrivits av restaurangföreningen Enighet. Den brottades mot slutet av en krympande ekonomi och antalet medlemmar i styrelsen. Föreningen var väl medveten om problemen men ville inte att verksamheten skulle upphöra.

Platsen med dess vackra läge är så viktigt för Sala att den bör nyttjas på ett bättre sätt. Sala stadsutveckling åsåg gärna en fullt utvecklad restaurangrörelse med ökad service och öppet året runt.

Sala kommun köpte således Måns Ols Utvärdshus av Enighet och påbörjade arbetet med att söka ny entreprenör. Familjen Skanevall utsågs av kommunen till nya restauratörer efter en gedigen urvalsprocess. 

RESULTATET

Våren 2002 nyöppnade utvärdshuset med en klar affärsmodell att servera lokalproducerad mat samt aktivt delta i kommunens turistnäring. Familjen Skanevall driver än idag utvärdshuset och har öppet året runt.

TACK

Ett extra stort tack till familjen Skanevall