Boulebanan

Boulebanan

Boulebana Klart 2016 Måns Ols Sällskapet anlagt en boulebana mellan badområdet och Måns Ols Utvärdshus. I anslutning till detta arbete har också parken mellan boulebanan och Grissbach kanal fått en ansiktslyftning. Parken har röjts från sly och öppnats upp. En ny gång...
Bryggan

Bryggan

Brygga Klart 2017 Måns Ols Sällskapet har i dialog med Sala Kommun låtit uppföra en flytbrygga och en gångbro mellan Måns Ols badbryggor och Utvärdshuset. Flytbrygga och en gångbro mellan Måns Ols badbryggor och Utvärdshuset Placering av ny brygga Uppbyggnad av...
Gångbron

Gångbron

Gångbro över Grissbach kanal  Klart 2017  Måns Ols Sällskapet har finansierat och beställt en gångbro över  Grissbachs kanal i dialog med Sala Kommun. Gångbron ger en bättre tillgänglighet från Gröna gången till boulebanan samt på sikt även från den nedre...
Söderstedts

Söderstedts

Söderstedts torp Pågående Fredrik Söderstedts torp är den äldsta kvarvarande byggnaden i Måns Olsområdet och byggdes i början 1900-talet.  På initativ av Måns Ols Sällkapet har Sala kommun renoverat Söderstedts torp och återställt det till dess ursprungliga utseende....
Segelekan

Segelekan

Segelekan Projektet utfört i Sala Stadsutvecklingsförening 2008  Segelekan fanns vid Måns Ols i slutet av 1800-talet. Skeppsholmens båtskola byggde en kopia av segelekan 2008 utifrån ett foto.  Den gamla segelekan fotograferad någon gång i slutet av 1800-talet Seglats...