Skötselplan

Skötselplan

Skötselplan Av kommunal mark i Måns Ols-området. Klart 2017  Efter en tid där skötseln av området försämrats för gränsdragningar i ansvarsfrågan varit oklar påbörjades en diskussion i sällskapet hur en skötselplan skulle kunna sjösättas. Diskussionen togs upp med...