Boulebanan

Boulebanan

Boulebana Klart 2016 Måns Ols Sällskapet anlagt en boulebana mellan badområdet och Måns Ols Utvärdshus. I anslutning till detta arbete har också parken mellan boulebanan och Grissbach kanal fått en ansiktslyftning. Parken har röjts från sly och öppnats upp. En ny gång...
Bryggan

Bryggan

Brygga Klart 2017 Måns Ols Sällskapet har i dialog med Sala Kommun låtit uppföra en flytbrygga och en gångbro mellan Måns Ols badbryggor och Utvärdshuset. Flytbrygga och en gångbro mellan Måns Ols badbryggor och Utvärdshuset Placering av ny brygga Uppbyggnad av...
Gångbron

Gångbron

Gångbro över Grissbach kanal  Klart 2017  Måns Ols Sällskapet har finansierat och beställt en gångbro över  Grissbachs kanal i dialog med Sala Kommun. Gångbron ger en bättre tillgänglighet från Gröna gången till boulebanan samt på sikt även från den nedre...
Måns Olsson

Måns Olsson

Historien om: Måns Olsson-Ruwall   Dammvaktaren Måns Olsson, upphovsmannen till områdets namn, har liksom i förbigående omtalats i många skrifter. Dessa uppgifter har snarare förvirrat begreppen om denne man mer än nystat ut dem. Ett annat extraknäck som man...
Skötselplan

Skötselplan

Skötselplan Av kommunal mark i Måns Ols-området. Klart 2017  Efter en tid där skötseln av området försämrats för gränsdragningar i ansvarsfrågan varit oklar påbörjades en diskussion i sällskapet hur en skötselplan skulle kunna sjösättas. Diskussionen togs upp med...